Bulk Deals

Company Name Date BSE Code Client Name Deal Type Quantity Price (₹)
ALEXANDER 11-Nov-2019 511463 VANDNA ANIRUDH SETHI B 213,095.00 19.58
ALEXANDER 11-Nov-2019 511463 KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI S 84,000.00 19.65
ALEXANDER 11-Nov-2019 511463 ARATI GOVINDBHAI SALVE S 50,000.00 19.52
ALEXANDER 11-Nov-2019 511463 NITINKUMAR GOVINDBHAI SALVE S 50,000.00 19.55
ALEXANDER 11-Nov-2019 511463 KAHAR NIKLESH KANAIYABHAI B 26,833.00 19.29
DHPIND 11-Nov-2019 531306 HARSHA VENKATESH B 20,000.00 474.24
DHPIND 11-Nov-2019 531306 PRATHAP KUMAR C B V S 18,117.00 475.00
EARUM 11-Nov-2019 542724 NARESH MAVJIBHAI PARMAR B 75,000.00 73.10
EARUM 11-Nov-2019 542724 NARESH MAVJIBHAI PARMAR S 3,000.00 71.50
FRASER 11-Nov-2019 539032 SHRITI JIGNESH BHATT S 58,280.00 14.51